ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะเดินทางไปตรวจราชการ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะเดินทางไปตรวจราชการ เขต 4

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน 1 งาน

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562