ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลพระจอมเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี