กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ด้านนโยบายและแผนประกันสุขภาพ) (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวชราชการกระทรวง)

Download (PDF, 473KB)