ว3699 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 การบริหารตำแหน่งว่าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

  1. การบริหาารตำแหน่งว่าง
  2. แบบฟอร์มรายงานการใช้ดำแหน่ง