ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง วิทยากร คณะผู้ดำเนินโครงการและผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง วิทยากร คณะผู้ดำเนินโครงการและผู้เข้ารับการอบรม พร้อมพนักงานขับรถยนต์และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 คัน