ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 คัน