ประกาศรายชื่อ ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดได้ที่ https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?page_id=2148