เรียนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ทุกเขตสุขภาพ เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

Download (PDF, 625KB)