คลังตัวชี้วัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล 2561

คลิกตามหัวข้อเพื่อดาวน์โหลด

Copyright © 2018 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร 0 2590 1344 |  อีเมล hrmd.strategy@gmail.com  |   | |