กรมการประมง รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมการประมง
รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ
ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
ซึ่งมีอัตราว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 10 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 ธันวาคม 2560
สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.fisheriers.go.th