สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับย้ายข้าราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
รับย้ายข้าราชการจำนวน 2 ตำแหน่ง
1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)สถานีอนามัยตำบลบางกระบือ2
2.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)สถานีอนามัยอำเภออินทร์บุรี
ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2560

title=”singburi _13dec 60″]