สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการเเม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) รับสมัครผู้อำนวยการกองวิชาการ (Technical Support Division) จำนวน 1 ตำแหน่ง

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด , กรมทุกกรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการเเม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) 

รับสมัครผู้อำนวยการกองวิชาการ (Technical Support Division) จำนวน 1 ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่ ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม click…

                 หลักเกณฑ์การสมัคร

                 Job Description

                 Personal History Form

ผู้สนใจสมัคร…สามารถส่งใบสมัคร และ Personal History Form พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทางอีเมล์ tnmc.t@dwr.mail.go.th และ CC: khanittha15@gmail.com

และขอให้ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ไปยัง

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 7

89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตหลักสี่ กทม. 10120

โทรศัพท์ 02 521 9140-8 ต่อ 1103 (ติดต่อคุณขนิษฐา ภู่ทอง)

โทรสาร 02 521 9140-8 ต่อ 1499

กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 25 เมษายน 2562