กรมป่าไม้ รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ระดับ ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน   จำนวน 2 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2562