โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเภสัชกร  จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562