รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน
จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ      จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ตรวจสอบภายใน                   จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก