ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี