ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 3,000,000.00 บาท