สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

จำนวน 1 ตำแหน่ง รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก