รับโอน/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
รับโอน/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ