รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ             จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
ขอทราบรายละเอียดและรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2528 4567 ต่อ 1521, 1522, 1553-1555, 1575
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม