รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
– จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานแพทย์ โรงพยาบาลสามชุก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
– ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
โทร. 035 454 069-76 ต่อ 210-212 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม