รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ประกาศจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสามโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
รับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริการทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โทร 0 3561 1222 ต่อ 122
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม