โรงพยาบาล 50พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี รับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล  (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)  จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่  13 – 22 กุมภาพันธ์ 2562