รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน 1 อัตรา

2.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก กลุ่มงายอายุรกรรม จำนวน 1 อัตรา

ขอทราบรายละเอียดการรับสมัครและรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม