รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรณีพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  กรณีพิเศษ
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม