คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (คส. 46/2562 ลว. 17 ม.ค. 2562)

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.เนื้อหานี้ถูก จำกัด ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น.

Existing Users Log In