ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่ 17 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี