ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม