รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลศรีวิไล)
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลปากคาด)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ โทร 0 4249 2046 ต่อ 122

รายละเอียดเพิ่มเติม