รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมุทราสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3442 7099 ต่อ 7708

รายละเอียดเพิ่มเติม