ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลปะทิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

โรงพยาบาลปะทิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562