รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
รับสมัครจำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท
ขอทราบรายละเอียดการรับสมัครและยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสนับสนุนบริการ ชั้น 9
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  โทรศัพท์ 056 21 9897

รายละเอียดเพิ่มเติ