ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาสารคาม

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

จำนวน 1 อัตรา

ขอทราบรายละเอียดการสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการชั้น 3 โรงพยาบาลมหาสารคาม

โทร. 04 371 1750 – 4 ต่อ 208

รับสมัครตั้งแต่ 16 – 22 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม