รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) จำนวน 6 ตำแหน่ง รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตาม link ด้านล่างนี้

เรียน อธิบดี, เลขาธิการ, ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด,  ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

ประกาศรับสมัครฯ

ใบสมัคร