ว 852 / 21 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง รองอธิบดี และรองเลขาธิการฯ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จำนวน 7 ตำแหน่ง
(ว 856 / 21 พฤศจิกายน 2560)
[pdf-embedder url=”http://hr.moph.go.th/site/hr_moph/wp-content/uploads/2017/11/v856_21nov60.pdf”]

ดาวน์โหลด  application_v856_21nov60  ใบสมัครรองอธิบดี

ดาวน์โหลด   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
[pdf-embedder url=”http://hr.moph.go.th/site/hr_moph/wp-content/uploads/2017/11/announce-_v852_21nov60.pdf” title=”announce _v852_21nov60″]

ดาวน์โหลด   หนังสือ ก.พ.รับรอง
[pdf-embedder url=”http://hr.moph.go.th/site/hr_moph/wp-content/uploads/2017/11/course-certificate_v852_21nov60.pdf” title=”course certificate_v852_21nov60″]