รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2562

ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม