รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลระนอง

โรงพยาบาลระนอง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มกราคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่