รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่