ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั่งแต่วันที่ 11-21 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม