ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จังหวัดราชบุรี

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดเพิ่มเติม