ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (แบบ กบข.001/2/2559) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีสมาชิกและส่งเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ของสมาชิกบรรจุใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 นั้น

กบข. ตรวจสอบพบว่า มีสมาชิกที่ยังไม่ได้จัดส่งเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (แบบ กบข.001/2/2559) จำนวน 611 ราย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ ตามที่อยู่ด้านล่างในหนังสือนำส่ง เพื่อดำเนินการต่อไป

Download (PDF, 256KB)

Download (PDF, 363KB)