ขอให้เขตสุขภาพตรวจสอบบัญชีตำแหน่งที่จังหวัดมีความประสงค์เรียกตัวผู้สอบแข่งขัน

ขอให้เขตสุขภาพตรวจสอบบัญชีตำแหน่งที่จังหวัดมีความประสงค์เรียกตัวผู้สอบแข่งขัน

ตามที่ สธ 0208.03/ว 3906 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 (เอกสารแนบส่งให้ผู้รับผิดชอบเขต)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่