เอกสารประกอบการประชุม VDO CONFERENCE การคัดเลือกลจช.(รายเดือน) เข้าสู่ พกส. และ การปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยาของ พกส.

เอกสารประกอบการประชุม VDO CONFERENCE การคัดเลือกลจช.(รายเดือน) เข้าสู่ พกส. และการปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยาของ พกส.
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น.