สธ 0208.02/ว 3817 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง การขอใช้ตำแหน่งว่าง ขอรับการจัดสรรตำแหน่ง การปรับปรุงตำแหน่ง

Download (PDF, 334KB)

หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารแนบส่งให้กับผู้รับผิดชอบเขต