ว 3218 / 9 พฤศจิกายน 2560 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร นครนายก
กำแพงเพชร จันทบุรี ตราด ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี สงขลา และ ยะลา
(ว 3218 / 9 พฤศจิกายน 2560)

[pdf-embedder url=”http://hr.moph.go.th/site/hr_moph/wp-content/uploads/2017/11/v3218_9nov60.pdf”]