สธ 0208.02/ว 3716 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) มาที่กลุ่มภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ

Download (PDF, 533KB)