ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562

ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี รายละเอียดโครงการสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<