ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี สถาบันพระบรมราชชนก ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่
25 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่