เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง

สธ 0208.10 / 31596 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

[pdf-embedder url=”http://hr.moph.go.th/site/hr_moph/wp-content/uploads/2017/11/ns31596_2-11-60new.pdf”]