การตรวจสอบบัญชีตำแหน่งที่จังหวัดมีความประสงค์เรียกตัวผู้สอบแข่งขัน พร้อมยืนยันการใช้ตำแหน่งว่าง

การตรวจสอบบัญชีตำแหน่งที่จังหวัดมีความประสงค์เรียกตัวผู้สอบแข่งขัน พร้อมยืนยันการใช้ตำแหน่งว่าง
ตาม ว3474 ดาวน์โหลด (เอกสารแนบส่งให้ผู้รับผิดชอบเขต)